Innemiljø

Over halvparten av den tid vi tilbringer innendørs er i hjemmet. De siste årene har folk blitt mye mer oppmerksom på at inneluften kan være langt mer forurenset enn uteluften.

Over halvparten av den tid vi tilbringer innendørs er i hjemmet. De siste årene har folk blitt mye mer oppmerksom på at inneluften kan være langt mer forurenset enn uteluften.

Noen innemiljøtrusler er av en slik karakter at liv og helse angripes via inntrengning i luftveier og lunger. Fukt, muggsopp og Co2  status er eksempler på helsefarlige faktorer som de fleste boligeiere har skaffet seg innsikt i og bekjemper for å sikre seg mot f.eks allergier, hodepine. Astma etc. Tidligst mulig påvisning er viktig i slike tilfelle. Svært ofte vil en huseier oppdage denne type miljøtrusler selv. I de tilfelle for høy radonkonsentrasjon blir målt, finnes det en rekke tiltak som kan anvendes for å rette opp innemiljøet.

Mange utnytter de rom som er nærmest bakken til barnerom eller hybelutleie. Det er ofte de som oppholder seg denne delen av boligen som utsettes for den høyeste risikoen hvis den luft man puster inn er forurenset av radioaktiv gass. Når det gjelder helsetrusselen fra den radioaktive radongassen er Norge et av de land som er mest utsatt. Det er anslått at om lag 150.000 boliger har for høye radonverdier og dermed utsettes familien for unødvendig risiko for lungekreft hvis tiltak ikke blir iverksatt.

Det nye radonkartet viser f.eks  at noen av bydelene  Kristiansand kan være utsatt i forhold til strålevernets tiltaksgrense på 100 bequerel (I vårt firma har vi måleresultater på over 2000 bequerel). Radon er en snikende trussel fordi den radioaktive gassen er uten lukt, fargeløs og uten smak. I og med at denne gassen siver inn i boligene fra fjellgrunn eller tilkjørt masse selv om det dreier seg om små sprekker i golv eller vegger som er i kontakt med terrenget, bør alle boligeiere gardere seg mot langvarig påvirkning av innemiljøet. For boliger som ikke har radonsperre men som f.eks har utleiedel har eier ansvar for å dokumentere radonstatus overfor leietageren. ( Ref også egne krav til skoler og barnehager)  
 
Den eneste måten å avklare om innemiljøet så mye at noen tiltak bør iverksettes er å gjennomføre måling.
De fleste med for høye og helsefarlige verdier kan anvende tiltak somDet er enkelt og rimelig å skaffe seg fakta om radon i den luften som familien puster inn daglig tilfredstiller de grunnleggenede krav til et godt og forsvarlig innemiljø.De fleste kan få gjennomført den måling som Statens Strålevern har definert ved å utplassere 2 stk  sporfilm  i 60 dager.  Som lokal leverandør leverer vi en komplett målepakke med veiledning og  rapport fra akkreditert laboratorium for 490;-  ( Forbrukerrådet og Norsk Radonforening advarer mot agressive telefonselgere. Mange av disse har gått konkurs etter å ha innkrevet  forhåndsbetaling av 2-3 gangermarkedsprisen) I henhold til den internasjonale helseorganisasjonen (WHO), bør godt inneklima inkluderes i listen over menneskerettigheter.