Befaring

Dersom du er usikker på hva du kan gjøre for å redusere radon. Spør oss gjerne om en befaring der vi vil gjennomføre en Inspeksjon og utforming av forslag til tiltaksplan som passer til ditt bygg.

Dersom du er usikker på hva du kan gjøre for å redusere radon. Spør oss gjerne om en befaring der vi vil gjennomføre en Inspeksjon og utforming av forslag til tiltaksplan som passer til ditt bygg.

Sanering i eksisterende bebyggelse versus radonsikring av nye byggDet finnes egne bestemmelser for radonsikring av nybygg. Det som beskrives i dette avsnitt gjelder eksisterende boliger.

Tiltak kan innebære tetting,ventilasjon, reduksjon av undertrykk og etabler sug

Ingen hus er like. Radonforekomst kan variere i samme husrekke. Gass fra byggegrunnen kan trenge inn på flere måter og i noen tilfelle. Sprekker kan utvikles over tid. Hvis måling har vist for høye verdier av den usynlige, luktfrie radioaktive radongassen er det viktig at det i neste omgang gjennomføres en fysisk inspeksjon av konsulent med spesialerfaring .  Befaringen skal muliggjøre utforming av et forslag til tiltaksplan som boligeier får til vurdering

  1. I noen tilfelle vil nødvendig radonreduksjon forutsette  mer enn ett tiltak
  2. Gjennomføring av feil tiltak kan forverre radonsituasjonen ved at tilstrømming faktisk økes.
  3. I mange tilfelle kan tilfredstillende reduksjon oppnås uten store kostnader

Disse  forhold tilsier at det gjennomføres en INSPEKSJON av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Gjennomgangen skal resultere i et begrunnet forslag til TILTAKSPLAN.

Vår arbeidsmåte

  1. Gjennomføring av Inspeksjon og  utforming av forslag til tiltaksplan  leveres til forhåndsavtalt pris.
  2. Tiltaksplanen tar hensyn til husets konstruksjon , anvendelse og alder.
  3. En inspeksjon består av forberedelse basert på informasjon fra huseier, fysisk gjennomgang , gjennomgang av registrert informasjon (inkl. fotos og måling og evt materialprøver). Kunden mottar en sammenfatning i form av et forslag til tiltaksplan.
  4. Det skal gjennomføres kontrollmåling etter hvert tiltak og ny status  drøftes med huseier før evt nytt tiltak skal iverksettes
  5. Gjennomførte radon tiltak blir dokumentert slik at huseier ved eiendomssalg kan imøtekomme  bestemmelsene i  den nye " boligsalgsrapporten".