Tiltak

Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Det å fastslå riktig tiltak og det å komme i gang på et tidlig tidspunkt.

Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Det å fastslå riktig tiltak og det å komme i gang på et tidlig tidspunkt.

Dette fordi radon er svært helseskadelig. Spesielt om det bor yngre personer i huset. Andre store risikogrupper er hjemmeværende, røykere og personer med kreft i nær familie. En pensjonist som er hjemme vil derfor få nesten dobbelt dose i forhold til en yrkesaktiv person som arbeider utenfor hjemmet.

En radonsanering er et resultat av en kombinasjon av flere tiltak som for eksempel tetting  og trykkendringer.

Har man verdier som er noe særlig over 200 er det viktig med en profesjonell befaring utført av et foretak som har personell med nok erfaring med dette. Dette gjelder også om du vil utføre tiltaket selv. Dette fordi et at sjansen for at dine verdier stiger i steden for å synke er stor om tiltak utføres feil. Jeg har selv vært på mange befaringer hos kunder som har installert selv og/eller uten kyndig befaring i forkant av tiltakene. Resultatene har ofte vært en forverring av problemet. Tetting kan derimot ofte gjøres uten konsultasjon i forkant.

En ulempe i bransjen i dag er at det finnes få eller ingen skrevne normer og regler for utførelse av tiltak. Ei heller noe kontrollorgan eller godkjennelse av fortak som utfører disse tiltakene. Det er derfor viktig å sette seg litt inn i historikken til det enkelte foretak man ønsker å benytte. En tommelfinger regel kan være å luke ut anbydere som ikke uoppfordret tilbyr/anbefaler måling etter utført tiltak.

Tetting

I grunnregelen kan du tette alt som er å komme til ned mot bakken og på innsiden av nedgravde yttervegger. Vær spesielt oppmerksom på overgang mellom vegg gulv, der kabler/rør kommer inn og rundt sluk. Vegghengte toalett er en radonbombe i rehabiliterte bad på bakkeplan da rør ofte er ført opp inni veggen og ikke er støpt igjen.

Radonsug

Radonsug har en meget god effekt mot markradon. Ved installasjon er det viktig med en skikkelig prosjektering for å oppnå et godt resultat, driftssikkerhet og lave driftskostnader. Ønsker du å installere dette selv er det fullt mulig, men en befaring/prosjektering av anlegget er avgjørende. Ikke minst for å fastslå om dette er et anbefalt tiltak. Et radonsug bør utføres med rør på 100 mm eller mer. Dette for å hindre kondensdannelse og sikre god effekt.

Ventilasjon

Ventilasjon i et hus må være riktig. evt mangler her vil bli påpekt av inspektør. I grunnregelen er det viktig med ventil i alle rom NEDE og spesielt gangen/trapperom. Har du et ventilasjonanlegg gjelder andre prinsipper.

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg skal IKKE installeres som radontiltak alene. Men kan benyttes i kombinasjon med for eksempel radonsug. (Dette gjelder ikke dersom radon kommer i fra byggematerialer. Normalt kommer Radon i fra bakken).

Radonpute

Dette er et noe uvanlig tiltak, men et godt godt alternativ om et radonsug ikke virker. Benyttes ofte der massene rundt huset ikke er tette mot friluft. Eksempler på dette er tilbygg, hus med for lav drenering, og steder der det er mye lekkasje under gulvkonstruksjonen.

Trykksettingsaggregat

Benyttes i trapperom, kjellere, krypkjellere etc. I Norge er det fortrinnsvis forvarmet luft som benyttes eller man benytter dette som et rent sommertiltak for å senke årsmiddelverdien.

Påstøp med radonmembran

Skyldes radonproblemet ditt diffusjon. Det vil si at du bor i et område med høye verdier i bakken. Da kan radon gå gjennom hel betong/støp. Da er et mulig tiltak også radonmembran med påstøp. Tiltaket bør begrenses til der det ikke tidligere er plast under eksisterende gulvplate. Husk tetting mellom vegg og gulv.

Radonbrønn

Denne er lite brukt og vi har ingen erfaring med dette tiltaket. Prinsippet er å grave en brønn utenfor huset, gjerne med tanke på å påvirker flere boliger om disse ligger tett. Brønnen bør være 3-4 meter dyp og tettes på sidene i øvre del. I brønnen settes en vifte som suger radon ut av grunnen. Forutsetninger her, er at det er åpen pukklag i grunnen til huset(ene) og at det er tett oventil. Plen, belegningstein, asfalt etc.

Radonutskiller

Benyttes for å skille ut radon i fra vann. Benyttes dersom du har brønnvann som har for høye verdier.

Effekt

Forventet effekt av radontiltak kan variere mye, men en dyktig inspektør vil kunne klare å få en vellykket sanering allerede etter første installasjon i 75-90% av tilfellene.

Her er eksempler på hva som er gjennomsnittlig effekt av radontiltak. Vær oppmerksom på at dette er basert på hva som er anbefalt prosjektert i hvert enkelt tilfelle og ikke en liste over valg du kan gjøre. Det må på forhånd utredes av en konsulent hva som er riktig tiltak i hvert enkelt tilfelle. Det å installere et tiltak i seg selv trenger over hodet ikke å gi positiv effekt om dette ikke er riktig tiltak i det aktuelle rommet/boligen.