Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Referanser

Fra 2000 til 20 Bq radongass

Sven Ove Nilsen har med hjelp fra Radon og Miljø AS redusert radonkonsentrasjonen i sitt hjem fra 2000 Bq/m³ til 20 Bq/m³.

Nilsen bor i et hus fra 1916. Da han for noen år siden kjøpte huset ønsket han straks å finne ut av hvor mye radongass han og familien var eksponert for. «Jeg ville forvisse meg om at jeg og familien bodde trygt,» sier Nilsen. Målingene viste derimot at radonkonsentrasjonen enkelte steder i huset var så mye som 2000 Bq/m³. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m³.

Sammen med Radon og Miljø AS diskuterte de ulike tiltak. «Radon og Miljø er veldig løsningsorienterte», sier Nilsen og forteller om hvordan de gravde opp deler av gulvet i kjelleren for å lage en radonbrønn. Deretter ble det installert en radonpumpe som pumper ut lufta med høy radonkonsentrasjon, opp fra brønnen og ut av huset gjennom rør. Nå er målingene helt nede i 20 Bq/m³.