Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Har du utleiehybel?

Har du målt radon i utleieboligen?

Miljørettet helsevern oppfordrer alle huseiere til å måle radon (oktober-april) og spesielt med tanke på de som har utleieboliger. 1.januar 2014 må alle som leier ut bolig ha dokumentert radon-nivået i huset, i følge Strålevernforskriften.

Det er kun gjennom måling i egen bolig at man kan få vite radonkonsentrasjonen, og det kan være store lokale variasjoner av radon. Les mer på Radonkart og målinger her på kommunens nettsted.