Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Radonstrategien forlenges til 2020

Regjeringen har bestemt at strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal videreføres fra 2015-2020.

Radon i inneluft er den nest hyppigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, ifølge Verdens helseorganisasjon. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft.

Les hele saken hos Statens strålevern.